Polityka prywatności

Polityka Prywatności
VTRADE Bartłomiej Wątroba 
w Jordanowie 
– obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Wątroba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VTRADE Bartłomiej Wątroba z siedzibą w Jordanowie.
 2. Podstawą do pozyskiwania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, albo wykonanie umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną.
 3. Dane osobowe zbierane są i wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy lub w zakresie i w celu, na jaki wyrażona została zgoda. Nie pozyskujemy danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. W przypadku zatem, odmowy udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz braku zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania newslettera, jest nieobowiązkowe. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie wpływa na realizację umowy (zamówienia).
 6. Każdy Klient ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) przenoszenia danych;
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g) usunięcia danych;
  samodzielnie po zalogowaniu się do serwisu Pufago.pl lub przez administratora na prośbę Klienta, zgodnie z zapisami Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej w VTRADE Bartłomiej Wątroba.​
 7. W każdej chwili każdy Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta a dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.​
 9. Każdy Klient chcący zrobić zakupy w Sklepie posiada możliwość założenia własnego konta, które umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania danych osobowych lub firmy zamawiającego.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta albo nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji umowy, tj. przez okres niezbędny do realizacji umowy, zabezpieczenia praw stron umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy uwzględniając okres przedawnienia roszczeń, również orzeczeń sądowych.
 11. Nie przekazujemy danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, ani innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem:
  1) podmiotów świadczących usługi:
  a) kurierskie, w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego towaru do klienta,
  b) księgowe, w zakresie obejmującym prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  c) usługi informatyczne, w zakresie niezbędnym do serwisowania systemu Pufago.pl,
  d) usługi prawne, w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń.
  2) sytuacji, w których serwis Google (Administrator korzysta z poczty e-mail w serwisie Google) podejmie decyzję o przekazaniu przetwarzanych przez niego danych osobowych do państwa trzeciego.
 12. W oparciu o dane osobowe Klientów Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe wyłącznie od Administratora. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w Pufago.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Każdy z naszych Klientów otrzymuje od nas te same komunikaty. Nie dokonujemy żadnych analiz Państwa preferencji i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.
 14. Zastosowane zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez serwis Pufago.pl.
 16. Należy pamiętać, aby po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknąć na link „wyloguj” znajdujący się w prawym menu. Należy również nikomu nie udostępniać loginu i hasła do konta.
 17. Sklep Pufago.pl starannie weryfikuje zamieszczane w Pufago.pl linki do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, o powierzeniu im danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych  zachęcamy do kontaktu:
e-mail: biuro@pufago.pl
tel.: +48 735 624 290
lub pod adresem: ul. Generała Maczka 177, 34-240 Jordanów.